K W B Sieniawa
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 31 maja 2010 20:25

6o - LECIE DZIAALNOCI KOPALNI WGLA BRUNATNEGO W SIENIAWIE

Uroczystoci zwizane z wydarzeniami 6o lecia istnienia i dziaania kopalni wgla brunatnego miay wyjtkowy charakter.

Rozpoczy si Msz w. - modlitw za wstawiennictwem w. Barbary patronki grnikw w Zielonej Grze o godz. 12. 00 w kociele pod wezwaniem Matki Boskiej.

Obchody rozpocza msza wita, nastpnie wszyscy gocie przy dwikach grniczej orkiestry dtej przeszli do Filharmonii Zielonogrskiej, gdzie odbya si uroczysta gala. Przybyli przedstawiciele rzdu, wadz samorzdowych, szk i wyszych uczelni technicznych, a take reprezentanci brany grniczej i energetycznej. Akademia upyna pod znakiem ycze i podzikowa dla braci grniczej oraz wadz kopalni. Przy tej okazji nie obyo si bez wrczania orderw, nagrd i okolicznociowych medali. Zaprezentowany zosta rwnie film przygotowany specjalnie na t okoliczno, przedstawiajcy histori kopalni i jej pracownikw. ? Przygotowywalimy si dugo do tego jubileuszu, dlatego tym bardziej byo nam mio goci tyle znakomitych osobistoci, ktre zechciay z nami uczci nasze szedziesite urodziny ? mwi Andrzej Bik, prezes KWB Sieniawa. ? To wito obecnych pracownikw kopalni, a take wszystkich tych, ktrzy tworzyli histori grnictwa w Sieniawie ? dodaje A. Bik. Cao gali uwietni koncert grniczej orkiestry dtej z KWB Konin.

Podczas gali grnicy z Sieniawy przeprowadzili, we wsppracy z zielonogrskim oddziaem Caritas, zbirk na rzecz osb poszkodowanych w tegorocznej powodzi. Zebrane pienidze w kwocie 2.326 zotych zostan przekazane powodzianom z wojewdztwa lubuskiego.
Drugi dzie obchodw jubileuszu rozpocz si od niecodziennej pobudki mieszkacw Sieniawy i okolicznych miejscowoci. Przy dwikach trb i bbnw grnicze orkiestry dte od samego rana zachcay wszystkich do wzicia udziau w pikniku. Impreza bya take miejscem Przegldu orkiestr dtych ze wszystkich kopal wgla brunatnego w Polsce.
Podczas jubileuszowej zabawy nie zabrako rwnie atrakcji dla najmodszych. Mieli oni okazj rywalizowa w zawodach sportowych, w ktrych zmierzyy si druyny ?Brunatnych? i ?Sieniawy?. Nieco starsi uczestnicy mieli moliwo zmierzenia swoich si w zawodach Strong Man, z prawdziwymi siaczami, a ci, ktrym wystarczyo jeszcze energii mogli przejecha si drezyn. Biesiad grnicz trwajc do pnych godzin nocnych uwietni pokaz sztucznych ogni.
Kopalnia Sieniawa na stae wpisaa si w ycie lokalnej spoecznoci. Wikszo mieszkacw lub ich rodzin bya lub jest zwizana z tym przedsibiorstwem. Dlatego szedziesiciolecie kopalni, to wito nie tylko caej miejscowoci, ale i regionu.

/tekst Zarzd KWB Sieniawa/


Zobacz zdjcia

Wrczenie pamitkowych medali z okazji obchodow 60lecia KWB Sieniawa

rdo: ARW IMAGE Public Relations

Zmieniony: piątek, 02 lipca 2010 08:24
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.002 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.029 seconds, 1.32 MB
Application afterRoute: 0.033 seconds, 1.95 MB
Application afterDispatch: 0.063 seconds, 2.35 MB
Application afterRender: 0.080 seconds, 2.56 MB

Zużycie pamięci

2706824

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1603418493' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'lfacpcn68p7su6s6teqqst1it4'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'lfacpcn68p7su6s6teqqst1it4','1603419393','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 93)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 101
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-10-23 02:16:33' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-10-23 02:16:33' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='101'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 1
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2020-10-23 02:16:33' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2020-10-23 02:16:33' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 93 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak