wezwanie parafii
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 22 września 2009 12:16NARODZENIE NAJWITSZEJ MARYI PANNY


Pismo wite nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Tradycja jednak przekazuje, e Jej rodzicami byli w. Anna i w. Joachim. Byli oni pobonymi ydami. Mimo sdziwego wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uwaane to byo za kar za grzechy przodkw. Dlatego Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko. Bg wysucha ich prb i w nagrod za pokadan w im bezgraniczn ufno sprawi, e Anna urodzia crk, Maryj. Anna nie wiedziaa jeszcze wtedy, e Maryja zostaa niepokalanie poczta i jest zachowana od wszelkiego grzechu, by pniej, bdc posuszn Boej woli, sta si Matk Boga.

Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani te daty jej przyjcia na ziemi. Jeli jednak przyjmiemy za punkt wyjcia przyjty pierwszy rok naszej ery jako dat narodzenia Chrystusa, to naley si zgodzi, e Maryja przysza na wiat pomidzy 20 a 16 rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa. Z pism apokryficznych mwicych o Maryi naleaoby wymieni przede wszystkim: Protoewangeli Jakuba, Ewangeli Pseudo-Mateusza, Ewangeli Narodzenia Maryi, Ewangeli arabsk o Modoci Chrystusa, Histori Jzefa Cieli i Ksig o Przejciu Maryi. Najwikszy wpyw wywara na tradycj Kocioa Protoewangelia Jakuba. Pochodzi ona bowiem z roku ok. 150, wic jest bardzo bliska Ewangelii w. Jana. Stamtd wanie dowiadujemy si, e rodzicami Maryi byli w. Joachim i w. Anna, i e Maryja jako dzieci kilkuletnie zostaa przez rodzicw ofiarowana w wityni, gdzie te zamieszkaa. ladem tego opisu jest obchodzone w Kociele wspomnienie Ofiarowania Najwitszej Maryi Panny w dniu 21 listopada.

Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pochodz z VI w. wito powstao prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze Efeskim kult maryjny w Kociele przybra zdecydowanie na sile. Wprowadzenie tego wita przypisuje si papieowi w. Sergiuszowi I w 688 r. Na Wschodzie uroczysto ta musiaa istnie wczeniej, bo kazania-homilie wygaszali o niej w. German (+ 732) i w. Jan Damasceski (+ 749). W Rzymie gromadzono si w dniu tego wita w kociele w. Adriana, ktry by przerobiony z dawnej sali senatu rzymskiego, po czym w uroczystej procesji udawali si wszyscy z zapalonymi wiecami do Bazyliki Matki Boej Wikszej. Dat 8 wrzenia Koci przyj ze Wschodu - w tym dniu obchd ten znajdowa si w sakramentarzach gelazjaskim i gregoriaskim. wito rozszerzao si w Kociele do wolno - wynikao to m.in. z tego, e wszelkie informacje o okolicznociach narodzenia Boej Rodzicielki pochodziy z apokryfw.

W Polsce wito Narodzenia Najwitszej Maryi Panny ma take nazw Matki Boej Siewnej. By bowiem dawny zwyczaj, e dopiero po tym wicie i uprztniciu pl, brano si do orki i siewu. Lud chcia najpierw, aby rzucone w ziemi ziarno pobogosawia Boa Rodzicielka. Do ziarna siewnego mieszano ziarno wyuskane z kosw, ktre byy wraz z kwiatami i zioami powicane w uroczysto Wniebowzicia Matki Boej, by uprosi sobie dobry urodzaj. Na Podhalu wito 8 wrzenia nazywano Zitosiewn, gdy tam sieje si wtedy yto. W wito Matki Boej Siewnej urzdzano take doynki.

We Woszech i niektrych krajach aciskich istnieje kult Maryi-Dziecicia. We Woszech istniej nawet sanktuaria - a wic miejsca, gdzie s czczone jako cudowne figurki i obrazy Maryi-Niemowlcia w koysce. Do nich nale midzy innymi: Madonna Bambina w Forno Canavese, Madonna Bambina w katedrze mediolaskiej - najwspanialszej wityni wzniesionej pod wezwaniem Narodzenia Najwitszej Maryi Panny; Madonna Bambina w kaplicy domu generalnego Sistr Miosierdzia. Matka Boa-Dziecitko jest gwn Patronk tego zgromadzenia. Czwarte sanktuarium Matki Boej-Dziecitka jest w Morcatelle - znajduje si tam obraz namalowany przez w. Weronik Julian (+1727).

Narodzenie Najwitszej Maryi Panny przypomina nam, e Maryja bya zwykym czowiekiem. Cho zachowana od zepsucia grzechu, przez cae ycie posiadaa woln wol, nie bya do niczego zdeterminowana. Tak jak kady z nas miaa swoich rodzicw, rosa, bawia si, pomagaa w prowadzeniu domu, miaa swoich znajomych i krewnych. Dopiero Jej zaufanie, posuszestwo i pena zawierzenia odpowied na Boy gos sprawiy, e "bd J chwali wszystkie pokolenia".


Zmieniony: piątek, 04 marca 2011 12:34
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.028 seconds, 1.32 MB
Application afterRoute: 0.031 seconds, 1.95 MB
Application afterDispatch: 0.079 seconds, 2.35 MB
Application afterRender: 0.091 seconds, 2.57 MB

Zużycie pamięci

2713624

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1603419677' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'vnghacqlj73nq93ks4svbufmt3'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'vnghacqlj73nq93ks4svbufmt3','1603420577','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 5)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 11
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-10-23 02:36:17' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-10-23 02:36:17' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='11'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 1
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2020-10-23 02:36:17' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2020-10-23 02:36:17' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 5 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak