Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 20 września 2010 16:46

Od wiekw chrzecijanie prbowali odpowiedzie na wezwanie w. Pawa do nieustannej modlitwy. Jednym ze sposobw byo powtarzanie rnych modlitw. Pierwsz i najstarsz modlitw chrzecijan jest modlitwa, ktrej nauczy sam Jezus - ?Ojcze nasz?. Dlatego te niektre reguy zakonne zobowizyway prostych mnichw do wielokrotnego powtarzania wanie tej modlitwy. Od pierwszych wiekw chrzecijastwa odczuwano take potrzeb proszenia o wstawiennictwo Najwitszej Maryi Panny. Dlatego w XII wieku utrwali si w Kociele zwyczaj odmawiania pozdrowienia, ktrym w scenie zwiastowania Anio przywita Maryj. Z czasem dodano do nich sowa wypowiedziane przez wit Elbiet w czasie nawiedzenia. Obecna forma ?Zdrowa Maryjo? ostatecznie uksztatowaa si w XV wieku. Zatwierdzi j Pius V w 1566 roku. Z czasem do modlitwy ?Ojcze nasz? zaczto dodawa ?Zdrowa Maryjo?. I tak te dwie modlitwy day pocztek Racowi.

Wieniec z r

Za ojca Raca witego uwaa si w. Dominika, ktremu miaa si objawi Matka Najwitsza i przykaza rozpowszechnianie tej modlitwy na caym wiecie. Nie by to jednak Raniec w dzisiejszej formie. Raniec sta si dla w. Dominika skuteczn broni w walce z herezj albingensw. Legenda gosi, e to wanie w czasie jednej z jego wypraw, w trakcie ktrej zwalcza t herezj, zrodzia si modlitwa racowa. Pomimo postw i modlitw posuga w. Dominika nie przynosia owocw. Wwczas objawia si Matka Boa i polecia Dominikowi, by nie tylko gosi kazania, lecz by poczy je z odmawianiem tzw. Psaterza Maryi, czyli 150 ?Zdrowa Maryjo? i 15 ?Ojcze nasz?. Od tej pory w. Dominik przeplata swoje nauki modlitw racow, w ktrej rozwaa wraz ze suchaczami treci zawarte w goszonych naukach.

Nazwa Raca wywodzi si ze redniowiecza. W wczesnej mentalnoci wiat stworzony traktowano jako ksig o Panu Bogu, a w przyrodzie dopatrywano si rzeczywistoci duchowych. Szczegln rol peniy kwiaty, symbolizoway one rne cechy. Czsto te ofiarowywano kwiaty Bogu i ukochanym osobom. Modlitwy traktowane byy jako duchowe kwiaty. I dlatego odmawianie Raca porwnywano z dawaniem Matce Boej r. Std modlitw t nazwano wiecem z r, czyli Racem.

Ostateczny ksztat modlitwy racowej ustali si w XV w. dziki dominikaninowi Alanusowi de Rupe (1428 1475). On ustali liczb 150 ?Zdrowa Maryjo? na wzr 150 psalmw, ktre podzieli na dziesitki poprzeplatane modlitw ?Ojcze nasz?. Dla rozpowszechniania tej modlitwy zaoy pierwsze bractwo racowe. Dziki zakonowi dominikaskiemu modlitwa racowa ju w XV wieku staa si znana w caym Kociele.

Modlitwa Kocioa

Modlitwa racowa bardzo szybko zyskaa aprobat Kocioa i bya traktowana jako or przeciw wrogom wiary. Jednym z przykadw skutecznoci tej modlitwy bya zwyciska bitwa morska pod Lepanto w 1571 roku. Szesnastowieczna Europa bya zagroona napaci muzumanw. Od VII wieku, kiedy kalif Oman zdoby Jerozolim i Ziemia wita przestaa nalee do chrzecijan, islam dy do narzucenia si swojej religii wiatu. W VIII w. muzumanie, po opanowaniu Afryki Pnocnej, zajli Hiszpani. Przez krtki czas inwazja mahometan bya powstrzymywana przez wyprawy krzyowe. W XVI wieku imperium muzumaskie wybudowao ogromn flot, planowao bowiem zaj chrzecijaskie porty rdziemnomorskie i ruszy na podbj Rzymu, a potem Europy. Wtedy papie Pius V, dominikanin i gorcy propagator Raca, wezwa wszystkich katolikw do modlitwy racowej. 7 padziernika 1571 roku w okolicach Lepanto miaa miejsce decydujca bitwa morska, w ktrej stary si ze sob flota chrzecijaska i turecka. Zacita walka trwaa wiele godzin, a o zwycistwie witej Ligi przesdzia nieoczekiwana zmiana pogody - wiatr uniemoliwi manewry wojskom tureckim.

Zwyciska bitwa zatrzymaa inwazj muzumanw na Europ. W dowd wdzicznoci Wenecjanie na nowo wybudowanej kaplicy dzikczynnej napisali: ?Non virtus, non arma, non duces, sed Mariae Rosiae victores nos fecit?, ?Nie odwaga, nie bro, nie dowdcy, ale Maria Racowa daa nam zwycistwo?. Pius V, wiadom, komu zawdzicza cudowne ocalenie Europy, uczyni dzie 7 padziernika witem Matki Boej Racowej. W encyklice napisa: ?Pragniemy szczeglnie, aby nigdy nie zostao zapomniane wspomnienie wielkiego zwycistwa uzyskanego od Boga przez zasugi i wstawiennictwo Najwitszej Maryi Panny w dniu 7 padziernika 1571 r., odniesione w walce przeciw Turkom, nieprzyjacioom wiary katolickiej?. Papie Klemens XI po zwycistwie odniesionym nad Turkami pod Belgradem, w 1716 roku, rozszerzy wito Matki Boej Racowej na cay Koci. W roku 1885 papie Leon XIII poleci odmawia Raniec przez cay padziernik i wprowadzi do Litanii Loretaskiej wezwanie ?Krlowo Raca witego mdl si za nami?. Do rozpropagowania Raca przyczynia si te sama Maryja. W swoich objawieniach w Lourdes, Fatimie i w polskim Gietrzwadzie wzywaa do modlitwy racowej.<-->

Zmieniony: środa, 04 kwietnia 2012 12:16
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.053 seconds, 3.72 MB
Application afterRoute: 0.062 seconds, 4.53 MB
Application afterDispatch: 0.088 seconds, 5.80 MB
Application afterRender: 0.124 seconds, 6.30 MB

Zużycie pamięci

6620168

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1558377330' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '48lapb5silvsm8rkkguqf2s8c3'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '48lapb5silvsm8rkkguqf2s8c3','1558378230','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 106)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 116
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-20 18:50:30' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-20 18:50:30' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='116'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 1
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2019-05-20 18:50:30' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2019-05-20 18:50:30' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 106 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak