Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 16 listopada 2009 08:55

Historia kocioa w Sieniawie Lubuskiej


Koci neoromaski z drugiej poowy XIX wieku znajduje si w rodku miejscowoci Sieniawa, przy ktrym wznosi si drewniana wiea z 1740 roku bdca pozostaoci poprzedniego kocioa.

Wioska naleaa do diecezji Poznaskiej, a od 1287 roku zarzdza ni margrabia Brandenburski, za arcybiskup z Magdeburga otrzyma przywilej - pozwolenie na osiedlanie si tu kolonistw niemieckich. .

Sama wioska bya posiadoci rycersk. Po raz pierwszy wzmiankowana pod nazw Schnow ? ?pikna okolica?, ktra wesza w dobra zakonu joannitw w 1350 roku.

W roku 1460 zakon Joannitw otrzyma potwierdzenie wszystkich dbr od elektora Brandenburskiego, ktry tu zaoy majtek lenny i wiza si pacc podatek dla diecezji poznaskiej.

W pierwszej poowie XIX wieku zostaa uruchomiona kopalnia wgla brunatnego i z tego te powodu wzrosa liczba mieszkacw, ktrzy tu si osiedlili.

Do 1945 koci w Sieniawie by miejscem modlitw wiernych kocioa ewangelickiego. Po okresie okupacji na teren Sieniawy napywaa ludno z osadnictwa wojskowego oraz mieszkacy terenw wschodniej Polski z ?akcji Wisa?, ktrzy tutaj znajdowali swj dom. Spora grupa to mieszkacy, ktrzy wraz z prac w kopalni oraz w Zakadach Rolnych ?Sad? organizowali swoje ycie, wchodzc w now spoeczno.

Po zakoczeniu dziaa wojennych -od maja 1945 roku Sieniawa naleaa do parafii Trzemeszno, a pierwszym proboszczem by ks. Wadysaw Sygnatowicz.

Kolejnym wydarzeniem by rok 1960 i przejcie parafii przez Zgromadzenie Ksiy Salezjanw. Pierwszym kapanem by ks. Mieczysaw Rodak, kolejnym ks. Edmund Kouchowski, ks. Andrzej Fuyski. W pamici parafian wspomina si ks. Tadeusza Podoowskiego.

Pierwsi proboszczowie parafii organizowali z wielkim wysikiem ycie religijne w Sieniawie. Odnawiono wntrze kocioa, zakupiono obraz Matki Boej w gwnym otarzu, awki w kociele, a przede wszystkim witrae w prezbiterium oraz w nawie gwnej kocioa. Spoeczno w pocztkach ycia cieszya si powstajc wsplnot parafialn tworzc coraz pikniejsz wityni pod wezwaniem Matki Boej.

Rwnie ks. mgr Stanisaw Pikor proboszcz parafii w latach 1988 - 1991 z wielkim zaangaowaniem budowa koci - kaplic w Zarzyniu, ktry zosta powicony w 1990 r. przez Ksidza Biskupa Jzefa Michalika.

W 1994 roku parafi salezjask przyjli kapani diecezjalni. Pierwszy proboszczem zosta ks. Grzegorz Janusz. Pierwszy zadaniem nowego proboszcza by remont kocioa parafialnego oraz budowa plebani.

Zobacz zdjcia!


Zmieniony: piątek, 18 marca 2011 12:36
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.015 seconds, 1.32 MB
Application afterRoute: 0.017 seconds, 1.95 MB
Application afterDispatch: 0.030 seconds, 2.35 MB
Application afterRender: 0.042 seconds, 2.57 MB

Zużycie pamięci

2708624

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1607114926' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'nkv83q0pilm431u2cinafpnng5'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'nkv83q0pilm431u2cinafpnng5','1607115826','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 48)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 18
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-12-04 21:03:46' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-12-04 21:03:46' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='18'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 5
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2020-12-04 21:03:46' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2020-12-04 21:03:46' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 48 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak