Historia Kościoła
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 16 listopada 2009 08:55

 

 

Historia kościoła w Sieniawie Lubuskiej

 


Kościół neoromański z drugiej połowy XIX wieku  znajduje się w środku miejscowości Sieniawa, przy którym wznosi się drewniana wieża z 1740 roku będąca pozostałością poprzedniego kościoła.

Wioska należała do diecezji Poznańskiej, a od 1287 roku zarządzał nią margrabia Brandenburski, zaś arcybiskup z Magdeburga otrzymał przywilej  - pozwolenie na osiedlanie się tu kolonistów niemieckich. .

Sama wioska była posiadłością rycerską. Po raz pierwszy wzmiankowana pod nazwą Schónow – „piękna okolica”, która weszła w dobra zakonu joannitów w 1350 roku.

W roku 1460 zakon Joannitów otrzymał potwierdzenie wszystkich dóbr od elektora Brandenburskiego, który tu założył majątek lenny i wiązał się płacąc podatek dla diecezji poznańskiej.

W pierwszej połowie XIX wieku została uruchomiona kopalnia węgla brunatnego i z tego też powodu wzrosła liczba mieszkańców, którzy tu się osiedlili.

Do 1945 kościół w Sieniawie był miejscem modlitw wiernych kościoła ewangelickiego. Po okresie okupacji na teren Sieniawy napływała ludność z osadnictwa wojskowego oraz mieszkańcy terenów wschodniej Polski z „akcji Wisła”, którzy tutaj znajdowali swój dom. Spora grupa to mieszkańcy, którzy  wraz z pracą w kopalni oraz w Zakładach Rolnych „Sad”  organizowali swoje życie, wchodząc w nową społeczność.

Po zakończeniu działań wojennych -od maja 1945 roku Sieniawa należała do parafii Trzemeszno, a pierwszym proboszczem był ks. Władysław Sygnatowicz.

Kolejnym wydarzeniem był rok 1960 i przejęcie parafii przez Zgromadzenie Księży Salezjanów. Pierwszym kapłanem był ks. Mieczysław Rodak, kolejnym ks. Edmund Kożuchowski, ks. Andrzej Fużyński. W pamięci parafian wspomina się ks. Tadeusza Podołowskiego.

Pierwsi proboszczowie parafii organizowali z wielkim wysiłkiem życie religijne w Sieniawie. Odnawiono wnętrze kościoła, zakupiono obraz Matki Bożej w głównym ołtarzu, ławki w kościele, a przede wszystkim witraże w prezbiterium oraz w nawie głównej kościoła. Społeczność w początkach życia cieszyła się powstającą wspólnotą parafialną tworząc coraz piękniejszą świątynię pod wezwaniem Matki Bożej.

Również ks. mgr Stanisław Pikor proboszcz parafii w latach 1988 - 1991 z wielkim zaangażowaniem budował kościół - kaplicę w Zarzyniu, który został poświęcony w 1990 r. przez Księdza Biskupa Józefa Michalika.

W 1994 roku parafię salezjańską przyjęli kapłani diecezjalni. Pierwszy proboszczem został ks. Grzegorz Janusz. Pierwszy zadaniem nowego proboszcza był remont kościoła  parafialnego oraz budowa plebani.

Zobacz zdjęcia!


 

Zmieniony: piątek, 18 marca 2011 12:36
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.064 seconds, 3.71 MB
Application afterRoute: 0.074 seconds, 4.53 MB
Application afterDispatch: 0.125 seconds, 5.78 MB
Application afterRender: 0.169 seconds, 6.28 MB

Zużycie pamięci

6599528

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1512989629' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'obcqb0dnirsdhnt16nesp59c22'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'obcqb0dnirsdhnt16nesp59c22','1512990529','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 48)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 18
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-12-11 11:08:49' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-12-11 11:08:49' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='18'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 5
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-12-11 11:08:49' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-12-11 11:08:49' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 48 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak