Historia Kościoła
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 16 listopada 2009 11:08

 

 

 

KOŚCIÓŁ W WIELOWSI

 

Krótka historia powstania

 

 

Kościół w Wielowsi jest kościołem filialnym parafii pod wezwaniem Narodzenia NMP w Sieniawie Lubuskiej.

Sama miejscowość sięga początków drugiej połowy XIII wieku. Należała wówczas na terenie komandorii templariuszy Wielka Wieś i zasiedlona była niemieckimi osadnikami.

W XIV wieku (1303r. ) osadę przeniesiono na prawa niemieckie oraz potwierdzono kilkuletnim okresem zależności podatkowej wobec biskupstwa poznańskiego. W połowie XIV w Wielowieś zaliczano do grupy „polskich wsi”, które po likwidacji zakonu templariuszy przeszły na rzecz komandorii Zakonu Joannitów w Łagowie. Wielowieś i okoliczne wsie stały się wówczas przedmiotem sporu pomiędzy Polską a Brandenburgią.

Kościół w Wielowsi przed rokiem 1694 był zbudowany w konstrukcji ryglowej z wypełnieniem ceglanym kwater międzyryglowych. Z korpusu tego obiektu wyprowadzona była drewniana wieża. Był zbudowany na planie prostokąta, co potwierdzają plany przechowywane w archiwum we Frankfurcie nad Odrą. Kościół był niewątpliwie odnawiany i remontowany.

Wiadomości na ten temat są tutaj bardzo skąpe i niepełne, bo w dużej części uległy zniszczeniu.

Obecnie istniejący obiekt sakralny wzniesiony został po 1860 r. Jest obiektem pięciobryłowym, którego części są wyraźnie zróżnicowane. Nawa główna ma formę leżącego prostopadłościanu nakrytego dość wysokim dwuspadowym dachem. Apsyda ma kształt wycinka ośmioboku foremnego z pięciopołaciowym dachem namiotowym. Wieża kościelna ma kształt smukłego prostopadłościanu. Kościół jest jednokondygnacyjny typowy dla wzoru neogotyckiego budownictwa sakralnego z drugiej połowy XIX wieku.

W prezbiterium jest ustawiony ołtarz, a przy ścianie północnej jest ustawiona ambona koszowa (XIX- wieczna).

W 1945 r. wnętrze kościoła zostało zdewastowane przez stacjonujące tu wojska radzieckie, które przez kilku miesięczny pobyt spowodowały ogromne zniszczenia i dewastacje całej miejscowości.

Po zakończeniu wojny na Ziemie Odzyskane napływała ludność z różnych stron Polski.

W latach 1950 Wielowieś i sąsiednia wioska Zarzyń miała być terenem poligonu, więc mieszkańcy musieli na nowo opuszczać te tereny. W między czasie poczyniono wiele zniszczeń w zabudowie tych miejscowości, bo miały być miejscem ćwiczeń sprzymierzony wojsk.

Również kościół w Zarzyniu został rozebrany przez wojska radzieckie 1952 roku.

Po kilku latach i zmianach politycznych w Polsce Ludowej odstąpiono od budowy takiego poligonu wojskowego i ludność na nowo przychodziła budując swój niepewny byt w tych miejscowościach (Zarzyń i Wielowieś).

Kościół w Wielowsi został poświęcony 25 października 1945 roku, a kościół w Zarzyniu wybudowany i poświęcony w latach 90 tych będzie przeżywał swój mały jubileusz.

Ostatnią wizytację kanoniczną w Sieniawie przeprowadził Ksiądz Biskup Adam Dyczkowski w dniach 4-5 października w 2004 roku.

 

 

 

 

Zmieniony: czwartek, 11 marca 2010 08:22
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.092 seconds, 3.71 MB
Application afterRoute: 0.105 seconds, 4.53 MB
Application afterDispatch: 0.155 seconds, 5.79 MB
Application afterRender: 0.194 seconds, 6.28 MB

Zużycie pamięci

6606056

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1512989294' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 't6htjfomaeh02seucpfdrmndf2'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 't6htjfomaeh02seucpfdrmndf2','1512990194','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 40)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 19
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-12-11 11:03:14' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-12-11 11:03:14' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='19'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 7
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-12-11 11:03:14' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-12-11 11:03:14' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 40 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak