Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 marca 2010 08:27

Historia ywego Raca
Od poowy XIX wieku najbardziej popularn racow wsplnot modlitewn stanowi Stowarzyszenie ywego Raca, zaoone przez Paulin Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. "Najwaniejsz... rzecz i najtrudniejsz jest uczyni raniec modlitw wszystkich" - napisaa wtedy. Kady czowiek moe znale w cigu dnia kilka minut, aby odmwi dziesitek raca, czyli jedn tajemnic. Paulina Jaricot zacza organizowa pitnastoosobowe grupy, nazwane pniej ?ywymi rami?. Kada z osb tworzcych pitnastk zobowizywaa si do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiaj codziennie cay raniec. Wszystkich czonkw ry dotyczy taka sama zasuga jakby odmwili cay raniec. Nieodmwienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utrat zasugi. Celem Stowarzyszenia ywego Raca jest wedug Zaoycielki wspieranie modlitw, ofiar duchow i materialn dziaa misyjnych Kocioa. Dzieu Pauliny Jaricot udzielio poparcia wielu biskupw oraz ojciec genera Zakonu Kaznodziejskiego, ktry przyczy Stowarzyszenie ywego Raca do wielkiej historycznej dominikaskiej Rodziny Racowej, obejmujcej Bractwa Racowe i Raniec Wieczysty. Wkrtce papie Grzegorz XVI wyda 'breve' aprobujce stowarzyszenie. ywy Raniec w krtkim czasie rozprzestrzeni si w caej Francji, a nastpnie na wiecie. Po piciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisaa:

"Liczba odmawiajcych dziesitek raca ronie z niewiarygodn szybkoci we Woszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (...) Wszdzie, gdzie tworz si pitnastki, mona zauway nie notowane wczeniej umacnianie si dobra". Kilka lat pniej dodaa: "Stopniowo stajemy si zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludmi wiata".

Papie Leon XIII w breve z 13 czerwca 1881 roku napisa m.in.

"Paulinie Jaricot ... zawdziczamy szczliwy pomys rozdzielenia wrd pitnastu osb pitnastu dziesitkw Raca. W ten sposb ... cudownie rozpowszechnia i uczynia nieustann modlitw do Matki Boej".

Gdy kilkadziesit lat pniej powstay Papieskie Dziea Misyjne, ywy Raniec w naturalny sposb sta si ich wiernym wsppracownikiem.

Rozpoczynajc 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Pawe II w licie apostolskim zatytuowanym ?Raniec Dziewicy Maryi? ogosi Rok Raca (okres od padziernika 2002 do padziernika 2003 roku). Ojciec wity wprowadzi now cz raca, tajemnice wiata, uwzgldniajce lata publicznej dziaalnoci Pana Jezusa, ?aby raniec w peniejszy sposb mona byo nazwa streszczeniem Ewangelii?. Odtd cay raniec liczy 20 tajemnic, czyli ywe re skadaj si z 20 osb.

Ceremonia ywego Raca

Obecnie ywy Raniec istnieje prawie w kadej parafii, take w naszej. Parafialna wsplnota ywego Raca jest jednostk autonomiczn, tzn. wsplnoty parafialne nie cz si w struktury oglnokrajowe, czy wiatowe. W Polsce obowizuje Ceremonia ywego Raca, opracowany przez ojca Szymona Niezgod OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawie Matki Boej w Gietrzwadzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynaa Wyszyskiego.

Czonkowie ywego Raca mog dostpi odpustu zupenego, pod zwykymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

 • w dniu przyjcia do ywego Raca,
 • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
 • Ofiarowania Paskiego (2 II),
 • Zwiastowania Najwitszej Maryi Pannie (25 III),
 • Zmartwychwstania Paskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
 • Wniebowzicia Matki Boej (15 VIII),
 • w wito Krlowej Raca witego (w naszej Parafii w pierwsz niedziel padziernika)
 • oraz Niepokalanego Poczcia Maryi (8 XII).

Zgodnie z Ceremoniaem, ywym Racem kieruje Rada, ktr tworz zelatorzy, czyli kierownicy, wszystkich r.

Raz w miesicu ywy Raniec dokonuje zmiany tajemnic racowych, w naszej Parafii wedug nastpujcego programu:

 • W Sieniawie w pierwsz niedziel miesica po Mszy w. o godz. 9. 00,
 • W Wielowsi w pierwsz niedziel miesica po Mszy w. o godz. 12. 15,
 • W Zarzyniu w pierwsz niedziel miesica po Mszy w. o godz. 13. 30.

Spotkanie stowarzyszenia odbywa si w kociele i poczone jest ze zmian tajemnic. W czasie spotkania proboszcz wygasza krtk konferencj, podaje dodatkow (poza staymi) miesiczn intencj, udziela bogosawiestwa zebranym oraz bogosawi tajemnice przyniesione przez zelatorw. Przyjmowane s te zapisy nowych czonkw oraz omawiane sprawy organizacyjne, np. opatek, pielgrzymki. Imiona nowo przyjtych czonkw wpisuje si do parafialnej Ksigi ywego Raca.

Wsplnota ywego Raca uczestniczy kadorazowo w pogrzebie zmarego czonka oraz w specjalnie zamawianej Mszy w. za spokj jego duszy.

< ><-->

Zmieniony: środa, 04 kwietnia 2012 12:02
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.036 seconds, 3.72 MB
Application afterRoute: 0.042 seconds, 4.53 MB
Application afterDispatch: 0.062 seconds, 5.81 MB
Application afterRender: 0.082 seconds, 6.31 MB

Zużycie pamięci

6632112

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1579309610' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'qu54m53j48od3r06i39bfdiqt4'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'qu54m53j48od3r06i39bfdiqt4','1579310510','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 12)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 41
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-18 01:21:50' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-18 01:21:50' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='41'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 1
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2020-01-18 01:21:50' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2020-01-18 01:21:50' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 12 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak