Klub Sportowy B.
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 marca 2010 08:51

KLUB SPORTOWY ?BRUNATNI? W SIENIAWIE LUBUSKIEJ

Krotka historia


Historia Klubu Sportowego w Sieniawie siga lat siedemdziesitych ubiegego stulecia. Zwizana bya z inicjatyw kilku spoecznikw z Sieniawy, ktrzy zorganizowali zesp piki nonej, ktry by pocztkowo podstawow sekcj tego klubu.

W 1970 r. przyjmuje si umownie okres zawizania klubu. W pierwszych miesicach druyna pikarzy awansowaa z klasy C do klasy B.

Do pierwszego skadu Zarzdu wybrano: Edwarda Lichodziejewskiego, Teofila Kozowskiego, Antoniego Tyliszczaka, Jana Ciesielskiego i Kazimierza Krajczyskiego.

W roku 1972 prezesem klubu zosta Mieczysaw Winiewski, a nowym czonkiem Edward Kozacki. Taki skad trwa przez wiele sezonw majc wiele sukcesw sportowych; ale te i poraek.

W sezonie 1972 / 1973 zesp by w klasie najwyszej, bo w klasie A. Wystpowa z takimi zespoami jak: Stilon II, Lubuszanin Drezdenko, Pogo Skwierzyna, Stal Sulcin, Czarni Witnica.

Te zespoy byy tak silne z porwnaniu z ?Brunatnymi?, e druyna pikarska spada do klasy niszej. W nastpnych sezonach sportowych wystpowa w niszych klasach. Tak trwao do 1986 roku. W tym okresie w zesp skada si z nastpujcych osb: Tadeusz Cwoidziski, Tadeusz Grny, Czesaw Kowalski, Henryk Kozacki, Henryk Skrzewski, Stanisaw Kozacki, Eugeniusz Grny, Bolesaw Habel, Janusz Winiewski.

W sezonie 1988/89 najwikszym sukcesem zespou ?Brunatni? by awans do klasy 0. Zawodnikami, ktrzy przez pi lat bronili tego awansu to: Janusz i Jacek Bak, Leszek Baszczyk, Jerzy Szarek, Grzegorz Janicki, Bogdan Konstanciak, Tadeusz Chmielewski, Marek Miziski, Henryk Giecold, Maciej Walczak i Andrzej Topolski.

W latach siedemdziesitych i osiemdziesitych ?Brunatni? brali udzia w rnych turniejach pikarskich organizowanych w regionie wiebodzina. Brali take udzia w Pucharze Polski. Wielkim sukcesem byo zwycistwo Brunatnych nad Pogoni 4 do 3 w 1993 roku.

Oprcz zespou pikarzy w klubie dziaalno mieli inne zespoy: szachici, pingpongici oraz warcabici. Na przeomie dziaania klubu mieli swoje sukcesy sportowe, ktre warto zaznaczy. Najwikszym sukcesem byo zajcie trzeciego miejsca w wojewdzkim finale turnieju o ?Zot Wie? w 1983 roku w aganiu.

W latach 1983 prezesem klubu zosta Wiesaw Kozacki, a Zarzd tworzyli: J. Ciesielski, A. Tyliszczak, E. Kozacki, K. Krajczyski, Jzef Kruk, Zbigniew Kozacki i Jan Boski.

Zesp Seniorw rozegra ponad 1100 meczw w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych. W pierwszej druynie w latach pocztkowego entuzjazmu dla sportu wystpowao ponad 200 zawodnikw. Do najbardziej wytrwaych zawodnikw o dugim stau to: Jacek Bak (18 sezonw), Grzegorz Janicki (18 sezonw), podobnie Maciej Walczk i Tadeusz Chmielewski, Janusz Bak (16 sezonw), Zbigniew Kozacki i Leszek Baszczyk po 14 sezonw. Najwicej bramek zdobyli Andrzej Topolski, Grzegorz Janicki, Tadeusz Chmielewski i Marek Miziski.

Z okazji 35-lecia istnienia Klubu Brunatni 9 lipca 2005 r. odznaczenia dziaaczom i pikarzom wrczy p. Zenon Kaleta, czonek Zarzdu Lubuskiego Zwizku Piki Nonej w Zielonej Grze.

Powstanie i istnienie klubu jest zwizane szczeglnie z Kopalni Wgla Brunatnego w Sieniawie. Sam tytu zespou Brunatni ma swoje logo od Kopalni Wgla Brunatnego w Sieniawie, ktra wspiera i yczliwie pomaga w istnieniu i dziaaniu zespou.

Oprcz tego, byy rwnie dotacje od Pastwowych Gospodarstw Rolnych w Sieniawie oraz Urzdu Gminy w agowie.

Najwiksza jednak uwaga na dziaaniu Klubu Brunatni, skupia si na dziaaczach - spoecznikach, ktrzy wkadaj wiele serca i pomysw w dziaalno zespou.

Problemem od wielu lat jest szatnia i brak boiska treningowego. Otrzymywane rodki na dziaalno z gminy i ofiarodawcw s zbyt skromne, co powoduje utrudnienia w dziaalnoci klubu.

Jest ju 2010 rok nowy sezon sportowy i nowe nadzieje zarzdu i sportowcw.

Wszyscy zainteresowani sportem maj wielkie pragnienie, aby

KLUB SPORTOWY ?BRUNATNI?

na trwae wpisywa si na nowo w rodowisko sportowe Sieniawy.

Ufam, e mimo trudnoci bdzie okazja do radoci sportowych naszych zawodnikw. W tym roku przypada 40 lecie istnienia i dziaania Klubu Sportowego ?Brunatni? w Sieniawie. Jak kady jubileusz, rwnie i ten bdzie wielkim witem sportu.


zobacz zdjcia

Zmieniony: poniedziałek, 16 kwietnia 2012 12:27
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.026 seconds, 1.32 MB
Application afterRoute: 0.030 seconds, 1.95 MB
Application afterDispatch: 0.050 seconds, 2.36 MB
Application afterRender: 0.063 seconds, 2.58 MB

Zużycie pamięci

2727192

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1603421587' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'bmetufkogi5bc337rjss8tr4u7'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'bmetufkogi5bc337rjss8tr4u7','1603422487','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 233)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 42
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-10-23 03:08:07' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-10-23 03:08:07' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='42'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 2
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2020-10-23 03:08:07' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2020-10-23 03:08:07' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 233 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak