Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 marca 2010 09:37


Aby zawrze sakrament maestwa naley:

- zgosi si do kancelarii parafialnej 3 miesice przed planowanym terminem lubu
- przedoy nastpujce dokumenty:

1. dowd osobisty

2. Zawiadczenie z USC stwierdzajce brak okolicznoci wyczajcych zawarcie maestwa (dot. maestw "konkordatowych")

3. aktualne wiadectwo chrztu witego (wane 6 miesicy)

4. wiadectwo bierzmowania

5. ostatnie wiadectwo nauki religii

6. zawiadczenie o ukoczonym kursie przedmaeskim.


Podczas bogosawiestwa pary modej przez rodzicw na stole s zapalone wiece jest krzy, woda wicona z kropidem. Gdy para moda i wszyscy zgromadzeni s gotowi, jedno z rodzicw przewodniczc obrzdowi bogosawiestwa, egnajc si mwi:

RODZIC:

W imi Ojca, i Syna, i Ducha witego. Amen.

Pan mody lub panna moda, tymi lub podobnymi sowami prosi rodzicw obojga stron o bogosawiestwo:

Kochani Rodzice! Jestemy gboko przekonani, e bez Waszego bogosawiestwa nie moemy dostpi bogosawiestwa Boego. Dlatego prosimy, abycie zechcieli nam pobogosawi na now drog ycia we wsplnocie maeskiej.

MODLITWA BOGOSAWIESTWA
Modzi klkaj przed rodzicami, a jedno z nich jako szafarz, majc rce zoone, mwi:

RODZIC:
Wszechmogcy Boe, najlepszy nasz Ojcze! Bd uwielbiony za mio, ktr wzbudzie w naszych sercach. Prosimy Ci pobogosaw .....(imi).... i ...(imi)..., ktrych zczye w Twojej mioci. Niech bd dla wiata ywym obrazem mioci Chrystusa i Kocioa. Dozwl im razem doczeka szczliwej staroci i obdarz potomstwem, a bogosawiestwo Twoje, Boe Ojcze, Synu Boy i Duchu wity, niech zstpi na nich i pozostanie na zawsze. Amen.


Zmieniony: czwartek, 27 września 2012 08:26
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.020 seconds, 1.32 MB
Application afterRoute: 0.023 seconds, 1.95 MB
Application afterDispatch: 0.045 seconds, 2.41 MB
Application afterRender: 0.057 seconds, 2.65 MB

Zużycie pamięci

2792816

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1594788037' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'oo4kvet7jfp8ga60ptq57nats0'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'oo4kvet7jfp8ga60ptq57nats0','1594788937','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 24)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 51
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-07-15 04:55:37' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-07-15 04:55:37' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='51'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 1
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2020-07-15 04:55:37' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2020-07-15 04:55:37' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 24 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak