Wielki Post
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 marca 2010 09:42

roda Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do najwikszej chrzecijaskiej uroczystoci - Wielki Post, bo tak nazywa si ten okres, trwa do pocztku liturgii Mszy Wieczerzy Paskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

Ju w II wieku, dla lepszego przygotowania do przeycia wit Paschalnych, dodano dwa dni postu przed tym witem. Wspomina o tym Tertulian (+ ok. 240). w. Ireneusz (+ ok. 202) pisze, e za jego czasw zwyczaj ten istnia rwnie w Galii: ku czci 40-dniowego postu Pana Jezusa by nakazany post 40-godzinny (obowizywa zatem w Wielki Pitek i w Wielk Sobot). W wieku III poszczono ju cay tydzie. Wreszcie na pocztku wieku IV wprowadzono post 40-dniowy na pamitk postu Jezusa Chrystusa. Po raz pierwszy wspomina o tym w. Atanazy z Aleksandrii w licie pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r. Chodzio o to, aby jak najlepiej przygotowa wiernych do wit wielkanocnych.

Wedug wiadectwa Egerii (w. IV) post 40-dniowy by ju w powszechnym uyciu. Potwierdza to take w. Cyryl Jerozolimski, kiedy pisze w swoich katechezach o 40 dniach pokuty. Na Wschodzie Wielki Post obchodzono przez 8 tygodni jednak, a to dlatego, e soboty i niedziele byy wolne od postu. Chodzio wic o uzupenienie penych 40 dni postu. W wieku VI w Rzymie post rozpoczyna si 6 tygodni przed Wielkanoc. Jednak po odliczeniu niedzieli, w ktre nigdy nie poszczono, post trwa waciwie tylko 36 dni. Dlatego w wieku VII dodano brakujce dni i wyznaczono jako pocztek Wielkiego Postu rod Popielcow. Ostatecznie roda jako pocztek Wielkiego Postu wesza na stae do tradycji rzymskiego kocioa w 1570 roku. Od w. Grzegorza I Wielkiego (+ 604) datuje si powstanie "przedpocia". Na trzy tygodnie przed Wielkim Postem wprowadza Koci fioletow, pokutn barw szat liturgicznych, z modlitw i pieww usuwano radosne Alleluja, do roku za 1248 w tym czasie obowizywa rwnie post, chocia w formie zagodzonej.

We wspomnianym 1248 roku papie Innocenty IV skrci Wielki Post, wyznaczajc go od rody Popielcowej. Przedpocie byo wic rodzajem przedsionka, wprowadzajcego w nastrj Wielkiego Postu. Reforma liturgiczna ostatnich lat Przedpocie zniosa. W Polsce Wielki Post zachowywano wraz z Przedpociem (cznie 70 dni) jeszcze w niektrych stronach w wieku XVIII, a nawet XIX. W niedziel post nie obowizywa i dotd nigdy nie obowizuje - kada niedziela bowiem ma charakter wita.

Sam zwyczaj posypywania gw popioem na znak aoby i pokuty, celebrowany w rod Popielcow, znany jest w wielu kulturach i tradycjach, m.in. w staroytnym Egipcie, u Arabw i w Grecji. W liturgii pojawi si on w VIII w. Pierwsze wiadectwa o wiceniu popiou pochodz z X w. W 1091 r. papie Urban II wprowadzi ten zwyczaj jako obowizujcy w caym Kociele. W tym te czasie ustalono, e popi do posypywania gw wiernych ma pochodzi z palm powiconych w Niedziel Palmow poprzedniego roku.

W rod Popielcow - zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego - obowizuje wstrzemiliwo od pokarmw misnych i post cisy (trzy posiki w cigu dnia, w tym tylko jeden - do syta). Prawem o wstrzemiliwoci s zwizani wszyscy powyej 14. roku ycia, a prawem o pocie - osoby penoletnie do rozpoczcia 60. roku ycia.

Zmieniony: sobota, 25 lutego 2012 19:33
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.045 seconds, 3.72 MB
Application afterRoute: 0.052 seconds, 4.53 MB
Application afterDispatch: 0.081 seconds, 5.79 MB
Application afterRender: 0.111 seconds, 6.28 MB

Zużycie pamięci

6604904

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1558376082' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'vkptb0ot8id6a7g4u6choahb32'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'vkptb0ot8id6a7g4u6choahb32','1558376982','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 28)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 55
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-20 18:29:42' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-20 18:29:42' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='55'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 1
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2019-05-20 18:29:42' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2019-05-20 18:29:42' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 28 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak