Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 marca 2010 08:57

wietlica rodowiskowa w Zarzyniu

wietlica rodowiskowa funkcjonuje w ramach struktury Orodka Pomocy Spoecznej. Celem dziaalnoci wietlicy jest wspieranie rodzin w procesie przygotowania dzieci i modziey do dorosego i samodzielnego ycia, ksztatowania waciwych postaw interpersonalnych i spoecznych oraz objcia ich opiek oraz zajciami edukacyjno-wychowawczymi.

Nasza wietlica ma ju 9 letni sta. Prowadziy j kolejno: Barbara Mazurek, Aneta Offman, Agnieszka Tatur oraz obecnie Sara Szczeniak. Uczszczaj do niej dzieci i modzie od 7 do 16 lat, ale w sytuacjach szczeglnie uzasadnionych, do wietlicy mog przychodzi starsze i modsze dzieci.

Placwka czynna jest od poniedziaku do pitku w godz. od 14 do18. Gwnymi zajciami w wietlicy s zajcia wychowawczo-dydaktyczne, plastyczne oraz sportowe. Szczeglny nacisk kadzie si na rozwj zainteresowa, uzdolnie i umiejtnoci praktycznych oraz wprowadzaniu programw zwalczajcych i ograniczajcych patologi. Dzieci chtnie uczestnicz w yciu Kocioa i swojej miejscowoci.

Bior czynny udzia w spotkaniach okolicznociowych tj. Dzie Babci i Dziadka, Dzie Matki, wita Boego Narodzenia, Spotkania Opatkowe, Inscenizacjach odpustowych, wystawach upamitniajcych Jana Pawa II itp. Wychowankowie pomagaj w porzdkowaniu terenu wok Kocioa jak i caej miejscowoci, ale szczeglnie dbaj o teren nalecy do wietlicy.

Program wychowawczy urozmaicaj rnorodne wyjazdy m.in. wyjazdy na basen do Gorzowa i do kina.

wietlica nawizaa kontakt z placwk CARITAS z Sieniawy oraz innymi wietlicami. Raz do roku organizowany jest Rambit wietlic, w ktrym rywalizuj si o tytu Najlepszej wietlicy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chtnych do uczestniczenia w programie wietlicy.

Zmieniony: poniedziałek, 16 kwietnia 2012 14:17
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.014 seconds, 1.32 MB
Application afterRoute: 0.016 seconds, 1.95 MB
Application afterDispatch: 0.030 seconds, 2.36 MB
Application afterRender: 0.042 seconds, 2.57 MB

Zużycie pamięci

2712968

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1607112741' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'qpp6frun4sdavrs5te6o75gm66'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'qpp6frun4sdavrs5te6o75gm66','1607113641','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 42)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 71
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-12-04 20:27:21' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-12-04 20:27:21' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='71'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 4
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2020-12-04 20:27:21' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2020-12-04 20:27:21' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 42 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak