Świetlica Środowiskowa Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 marca 2010 08:57

Świetlica Środowiskowa w Zarzyniu

 

 

Świetlica Środowiskowa funkcjonuje w ramach struktury Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem działalności świetlicy jest wspieranie rodzin w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do dorosłego i samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw interpersonalnych i społecznych oraz objęcia ich opieką oraz zajęciami edukacyjno-wychowawczymi.

Nasza świetlica ma już 9 letni staż. Prowadziły ją kolejno: Barbara Mazurek, Aneta Offman, Agnieszka Tatur oraz obecnie Sara Szcześniak. Uczęszczają do niej dzieci i młodzież od 7 do 16 lat, ale w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, do świetlicy mogą przychodzić starsze i młodsze dzieci.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 14 do18. Głównymi zajęciami w świetlicy są zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, plastyczne oraz sportowe. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności praktycznych oraz wprowadzaniu programów zwalczających i ograniczających patologię. Dzieci chętnie uczestniczą w życiu Kościoła  i swojej miejscowości.

Biorą czynny udział w spotkaniach okolicznościowych tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Święta Bożego Narodzenia, Spotkania Opłatkowe, Inscenizacjach odpustowych, wystawach upamiętniających Jana Pawła II itp. Wychowankowie pomagają w porządkowaniu terenu wokół Kościoła jak i całej miejscowości, ale szczególnie dbają o teren należący do świetlicy.

Program wychowawczy urozmaicają różnorodne wyjazdy m.in. wyjazdy na basen do Gorzowa i do kina.

Świetlica nawiązała kontakt z placówką CARITAS z Sieniawy oraz innymi świetlicami. Raz do roku organizowany jest Rambit Świetlic, w którym rywalizuję się o tytuł Najlepszej Świetlicy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestniczenia w programie świetlicy.

 

Zmieniony: poniedziałek, 16 kwietnia 2012 14:17
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.204 seconds, 3.71 MB
Application afterRoute: 0.235 seconds, 4.53 MB
Application afterDispatch: 0.328 seconds, 5.87 MB
Application afterRender: 0.378 seconds, 6.36 MB

Zużycie pamięci

6686008

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1512989828' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'ibe1til6cb7gvg4em3rh2lim70'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'ibe1til6cb7gvg4em3rh2lim70','1512990728','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 42)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 71
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-12-11 11:12:08' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-12-11 11:12:08' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='71'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 4
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-12-11 11:12:08' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-12-11 11:12:08' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 42 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak