Rys historyczny SSP i OP
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 marca 2010 09:43

 


Historia Samorządowej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Sieniawie
/szkic/

 


Początek Szkoły Podstawowej rozpoczyna się od jesieni roku 1945. Po zakończeniu działań wojennych Sieniawa jest zasiedlana przez osadników wojskowych, ludności „akcji Wisła” oraz wszystkich innych, którzy szukali pracy w powstałej Kopalni Węgla Brunatnego i Zakładu Rolnego w Sieniawie.
Pierwszym organizatorem powstania szkoły i jej początkowego istnienia i pracy był p. Stankiewicz Edward. Zakładał podwaliny nowej społeczności szkolnej, która jest zdana na wszelkie braki i trudy. Brakowało ławek, książek, zeszytów, ołówków, a nawet zwykłego papieru. Nie brakowało tylko chęci i determinacji tworzenia od podstaw nowego ładu społecznego z uwzględnieniem szczególnej troski o szkołę, o naukę i wychowanie dzieci i młodzieży.
Od 1 marca 1948 r. stanowisko kierownika szkoły objął p. Mieczysław Horodko. Szkoła istniała w wynajętym budynku z pięcioma oddziałami klasy i z ogólną liczą 78 uczniów. Grono nauczycielskie stanowiło następujące osoby:

P. Mieczysław Horodko   kierownik szkoły
p. Jadwiga Radosz        nauczycielka
ks. Michał Kubacki         nauczyciel religii

28 maja 1948 r. przy udziale mieszkańców Sieniawy oraz Inspektoratu Szkolnego w Sulęcinie utworzono oddział sześcioklasowy, a od września tego roku szkoła ma siedem oddziałów, a grono nauczycielskie powiększyło się o jednego nauczyciela p. Grossman Annę. Kolejni nauczyciele, którzy zapisali się w pracę szkoły to:

p. Kazimierczak Aleksander
p. Cieplicka Bronisława
p. Anyszewska Teresa
p. Herbik Kunegunda.

2 września 1953 r. rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Widać zmiany w życiu mieszkańców. Sieniawa jest od roku zasilana prądem elektrycznym. W czerwcu dobiega końca praca przy adaptacji nowego budynku na szkołę.

W nowym roku szkolnym 1954/1955 uczniowie i nauczyciele są już w nowej upragnionej szkole. Mają 4 klasy /izby szkolne, kancelarię oraz dwa mieszkania dla nauczycieli.
Pierwszy zapis absolwentów klasy VII, którzy ukończyli Szkołę Podstawową w Sieniawie to następujące osoby:


Kmieciak Anastazja
Binczarowska Kazimiera
Cwojdzińska Wanda
Oryszewska Apolonia
Tyliszczak Władysław
Kalinowi Józef
Koła Tadeusz
Zieliński Tadeusz
Tyliszczak Antoni.

W roku szkolnym 1959/60 rozpoczyna pracę grono pedagogiczne w następującym składzie:
p. Horodko Mieczysław
p. Błaszczak Helena
p. Bronisława Horodko
p. Kojro Teresa
p. Stankiewicz Marianna
p. Tyska Irena
p. Zielińska Irena
p. Mularczyk Bronisława.

Liczba uczniów przy siedmiu oddziałach wynosiła 235 osób.
Praca dydaktyczno wychowawcza w latach sześćdziesiątych w Szkole Podstawowej w Sieniawie ma swoje małe sukcesy, daje wiele zadowolenia i satysfakcji nauczycielom i uczniom. Oprócz zwyczajnej pracy pedagogicznej prowadzone są zajęcia sportowe, lekkiej atletyki, piłki ręcznej, śpiewu i gry na mandolinie. Na zawodach wojewódzkich i powiatowych uczniowie z Sieniawy zajmują pierwsze miejsca i bardzo dobre wyniki. Szkoła w Sieniawie znana jest w środowisku i ma znaczące miejsce zdobyte pracą nauczycieli i uczniów. Liczba uczniów ciągle wzrasta i w roku 1964 liczy już 240 osób.
20 czerwca ukończyło szkołę podstawową 39 absolwentów.

W społeczności Sieniawy rodzi się pomysł budowy nowych pomieszczeń szkolnych – budowy nowej szkoły czynem społecznym. Budynek obecnie zajmowany był bardzo ciasny. W związku z programem szkoły ośmioklasowej pomieszczenia te całkowicie nie wystarczą. Społeczeństwo Sieniawy zadeklarowało w gotówce, robociźnie i materiale poważną sumę.
Organizatorem Komitetu Budowy Szkoły był dyrektor Państwowych Zakładów Rolnych p. Magda Henryk.
10 grudnia 1965 r. odbyło się zebranie „aktywu obwodu szkolnego – Sieniawa” z udziałem przedstawicieli władz powiatowych i gromadzkich.
20 grudnia 1965 r. odbyło się ogólne zebranie mieszkańców Sieniawy z przedstawicielami władz gromadzkich i powiatowych. Jednogłośnie zapadła decyzja w sprawie budowy szkoły w czynie społecznym. 50 % kosztów zostanie dofinansowanych z budżetu państwa. Wybrano Społeczny Komitet Budowy Szkoły, do którego weszli:


Dyrektor PGR p. Magda Henryk            -  przewodniczący
Nadleśnicy     p. Strzelecki Bolesław       -  z-ca przewodniczącego
Kierownik Szkoły p. Horodko Mieczysław  -  sekretarz
Pracownik Nadleśnictwa p. Cybulski Mirosław -  skarbnik

oraz członkowie komitetu w następujących osobach:

Okuszko Piotr                    
Kozacki Tadeusz                     
Bartorzek Franciszek                    
Ciesielski Jan                         
Grabia Stanisław                         
Wiśniewski Mieczysław               
Wronisz Jadwiga                      
Stankiewicz Maria                     
Płonka Czesław                        
Przybysz Stanisław          
Cybulski Piotr                         

W dniach 12-14 stycznia 1966 Szkolony Komitet Budowy Szkoły /SKBS/ w Sieniawie zebrał w gotówce i materiałach na ogólną sumę 300 000 zł.
Z rozbiórki stodoły uzyskano materiał na wartość 70.000 zł. Wiele pracy przy czyszczeniu i układania cegły włożyła młodzież szkolna. Życzliwego wsparcia i pomocy udzieliła kopalnia i PGR. Ogólna wartość szkoły w Sieniawie wyniesie 1.140 tys. złoty. /gazeta świebodzińska/

Największy wkład w powstanie szkoły mieli sami mieszkańcy. Z wielkim wysiłkiem i trudem wznosili muru szkolne dla swoich dzieci i wnuków.

Również ogromny trud budowy i powstanie Szkoły Podstawowej w Sieniawie i jej wieloletni rozwój miał dyrektor szkoły p. Mieczysław Horodko.

Pełnił tę funkcje od roku 1948 do nagłej śmierci, która nastąpiła dnia 21 października 1979 r.
Całe swoje życie, młodość, wiedzę, doświadczenie i siłę poświęcił szkole w naszej miejscowości. Wdzięczność i pamięć w tym środowisku jest w sercach wielu mieszkańców.


Od 1980 roku dyrektorem szkoły jest p. Horodko Bronisława. Szkoła wypełniona jest pracą dydaktyczną i wychowawczą. Uczniowie biorą udział w różnych imprezach szkolnych, w swoim środowisku i w powiecie.
Szkoła jak poprzednio realizuje swój program – ale jest inaczej.


Dyrektorami Szkoły Podstawowej w Sieniawie, którzy wywarli wpływ na szkołę i środowisko naszej miejscowości były następujące osoby:
P. Kojro Teresa
P. Rutkowski Dariusz
P. Walczak Maria

Kolejnym dyrektorem szkoły w Sieniawie była p. inż. Danuta Ciesielska. Z wielkim zaangażowaniem i zapałem buduje materialny i duchowy obraz szkoły. Szkoła jest doposażona w pomoce dydaktyczne, a praca nauczyciela ma swoje kolejne radości.


Początek roku szkolnego zawsze radosny. Grono nauczycieli w Szkole Podstawowej to:
p. Ciesielska Danuta         dyrektor szkoły, biologia i chemia
p. Szewczyk Bogusław     matematyka i fizyka
p. Winnik Elżbieta         nauczanie początkowe kl. I
p. Mirowska Jadwiga         nauczanie początkowe klasa III
p. Karwat Bożena         nauczanie początkowe klasa II
p. Jaworska Elżbieta         geografia, przyroda i religia
p. Topolski Andrzej         wychowanie fizyczne
p. Maria Tyliszczak         język polski
p. Jagiełło Agnieszka         język niemiecki, biblioteka
p. Małgorzata Patek         oddział przedszkolny

Rok szkolny 1999/2000 już bez klasy VII, ponieważ swoje zajęcia szkolne uczniowie rozpoczęli w pierwszej klasie gimnazjum w Łagowie. Klasa ósma idzie jeszcze starym programem. Wychowawcą jest p. mgr Andrzej Topolski. Kończąc rok szkolny przejdą do szkół ponadpodstawowych – licea, technika i szkoły o profilu zawodowym.
Wychowawcą klasy szóstej została p. mgr Maria Tyliszczak. W czerwcu przyszłego roku szkoła w Sieniawie będzie tylko z sześcioma oddziałami i oddziałem przedszkolnym.


Kolejny rok szkolny 2000/2001 jest drugim rokiem reformy oświaty. Szkoła liczy 110 uczniów. Zmieniła się nazwa szkoły z PSP na: Samorządowa Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Sieniawie.
SSPiOP w Sieniawie 1 września 2002 r. rozpoczyna nowy rok szkolny. Program zajęć dydaktyczny i wychowawczy jest widoczny pracą nauczycieli i uczniów.


Dzieci biorą udział między innymi:
Sprzątanie świata
Święto Pieczonego Ziemniaka
Dzień Chłopca
Dzień Komisji Edukacji Narodowej-Dzień Nauczyciela
Święto Niepodległości
Święto Górników – Barbórka
Jasełka przed świętami
Dzień Babci i Dziadka.


Nasi uczniowie biorą udział w różnych formach zawodów sportowych, akademiach, apelach i konkursach.
Kolejny rok szkolny rozpoczynają uczniowie 3. 09. 2007 roku. Nowy dyrektor SSPiOP p. mgr Bogusław Szewczyk wita uczniów, rodziców i nauczycieli.
Dyrektor szkoły przedstawił wychowawców poszczególnych klas, życząc wszystkim uczniom i nauczycielom sukcesów i pomyślności w nowym roku szkolnym.


Od października 2007 r. dyrektorem szkoły została pani mgr inż. Mariola Grobelna. Tę funkcję pełni do dziś. Na przestrzeni kilku lat warunki nauki pracy uległy poprawie. Kolejny raz odnowione i ulepszone warunki pracy nauczycieli.


SSPiOP w Sieniawie pełni ważną rolę jako placówka dydaktyczno wychowawcza. W środowisku wiejskim jest ważnym ośrodkiem kultury dla mieszkańców. W szkole są ważne wydarzenia, gdzie pod okiem wychowawców i nauczycieli przygotowuje się uroczystości między innymi: Dzień Matki, Barbórka, spotkanie wigilijno kolędowe, Dzień Babci i Dziadka, rocznica Odzyskania Niepodległości i inne.

Życzymy naszej szkole ofiarnych, gorliwych nauczycieli i wychowawców oraz dobrych i pracowitych uczniów.

Zmieniony: niedziela, 15 stycznia 2012 17:24
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.083 seconds, 3.71 MB
Application afterRoute: 0.098 seconds, 4.53 MB
Application afterDispatch: 0.170 seconds, 5.81 MB
Application afterRender: 0.260 seconds, 6.31 MB

Zużycie pamięci

6635280

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1512989717' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'm8fj8qgnit0g0n2rnkg0gof1l6'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'm8fj8qgnit0g0n2rnkg0gof1l6','1512990617','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 68)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 72
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-12-11 11:10:17' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-12-11 11:10:17' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='72'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 12
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-12-11 11:10:17' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-12-11 11:10:17' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 68 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak