Rys historyczny SSP i OP
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 marca 2010 09:43


Historia Samorzdowej Szkoy Podstawowej i Oddziau Przedszkolnego w Sieniawie
/szkic/


Pocztek Szkoy Podstawowej rozpoczyna si od jesieni roku 1945. Po zakoczeniu dziaa wojennych Sieniawa jest zasiedlana przez osadnikw wojskowych, ludnoci ?akcji Wisa? oraz wszystkich innych, ktrzy szukali pracy w powstaej Kopalni Wgla Brunatnego i Zakadu Rolnego w Sieniawie.
Pierwszym organizatorem powstania szkoy i jej pocztkowego istnienia i pracy by p. Stankiewicz Edward. Zakada podwaliny nowej spoecznoci szkolnej, ktra jest zdana na wszelkie braki i trudy. Brakowao awek, ksiek, zeszytw, owkw, a nawet zwykego papieru. Nie brakowao tylko chci i determinacji tworzenia od podstaw nowego adu spoecznego z uwzgldnieniem szczeglnej troski o szko, o nauk i wychowanie dzieci i modziey.
Od 1 marca 1948 r. stanowisko kierownika szkoy obj p. Mieczysaw Horodko. Szkoa istniaa w wynajtym budynku z picioma oddziaami klasy i z ogln licz 78 uczniw. Grono nauczycielskie stanowio nastpujce osoby:

P. Mieczysaw Horodko kierownik szkoy
p. Jadwiga Radosz nauczycielka
ks. Micha Kubacki nauczyciel religii

28 maja 1948 r. przy udziale mieszkacw Sieniawy oraz Inspektoratu Szkolnego w Sulcinie utworzono oddzia szecioklasowy, a od wrzenia tego roku szkoa ma siedem oddziaw, a grono nauczycielskie powikszyo si o jednego nauczyciela p. Grossman Ann. Kolejni nauczyciele, ktrzy zapisali si w prac szkoy to:

p. Kazimierczak Aleksander
p. Cieplicka Bronisawa
p. Anyszewska Teresa
p. Herbik Kunegunda.

2 wrzenia 1953 r. rozpoczcie nowego roku szkolnego. Wida zmiany w yciu mieszkacw. Sieniawa jest od roku zasilana prdem elektrycznym. W czerwcu dobiega koca praca przy adaptacji nowego budynku na szko.

W nowym roku szkolnym 1954/1955 uczniowie i nauczyciele s ju w nowej upragnionej szkole. Maj 4 klasy /izby szkolne, kancelari oraz dwa mieszkania dla nauczycieli.
Pierwszy zapis absolwentw klasy VII, ktrzy ukoczyli Szko Podstawow w Sieniawie to nastpujce osoby:


Kmieciak Anastazja
Binczarowska Kazimiera
Cwojdziska Wanda
Oryszewska Apolonia
Tyliszczak Wadysaw
Kalinowi Jzef
Koa Tadeusz
Zieliski Tadeusz
Tyliszczak Antoni.

W roku szkolnym 1959/60 rozpoczyna prac grono pedagogiczne w nastpujcym skadzie:
p. Horodko Mieczysaw
p. Baszczak Helena
p. Bronisawa Horodko
p. Kojro Teresa
p. Stankiewicz Marianna
p. Tyska Irena
p. Zieliska Irena
p. Mularczyk Bronisawa.

Liczba uczniw przy siedmiu oddziaach wynosia 235 osb.
Praca dydaktyczno wychowawcza w latach szedziesitych w Szkole Podstawowej w Sieniawie ma swoje mae sukcesy, daje wiele zadowolenia i satysfakcji nauczycielom i uczniom. Oprcz zwyczajnej pracy pedagogicznej prowadzone s zajcia sportowe, lekkiej atletyki, piki rcznej, piewu i gry na mandolinie. Na zawodach wojewdzkich i powiatowych uczniowie z Sieniawy zajmuj pierwsze miejsca i bardzo dobre wyniki. Szkoa w Sieniawie znana jest w rodowisku i ma znaczce miejsce zdobyte prac nauczycieli i uczniw. Liczba uczniw cigle wzrasta i w roku 1964 liczy ju 240 osb.
20 czerwca ukoczyo szko podstawow 39 absolwentw.

W spoecznoci Sieniawy rodzi si pomys budowy nowych pomieszcze szkolnych ? budowy nowej szkoy czynem spoecznym. Budynek obecnie zajmowany by bardzo ciasny. W zwizku z programem szkoy omioklasowej pomieszczenia te cakowicie nie wystarcz. Spoeczestwo Sieniawy zadeklarowao w gotwce, robocinie i materiale powan sum.
Organizatorem Komitetu Budowy Szkoy by dyrektor Pastwowych Zakadw Rolnych p. Magda Henryk.
10 grudnia 1965 r. odbyo si zebranie ?aktywu obwodu szkolnego ? Sieniawa? z udziaem przedstawicieli wadz powiatowych i gromadzkich.
20 grudnia 1965 r. odbyo si oglne zebranie mieszkacw Sieniawy z przedstawicielami wadz gromadzkich i powiatowych. Jednogonie zapada decyzja w sprawie budowy szkoy w czynie spoecznym. 50 % kosztw zostanie dofinansowanych z budetu pastwa. Wybrano Spoeczny Komitet Budowy Szkoy, do ktrego weszli:


Dyrektor PGR p. Magda Henryk - przewodniczcy
Nadlenicy p. Strzelecki Bolesaw - z-ca przewodniczcego
Kierownik Szkoy p. Horodko Mieczysaw - sekretarz
Pracownik Nadlenictwa p. Cybulski Mirosaw - skarbnik

oraz czonkowie komitetu w nastpujcych osobach:

Okuszko Piotr
Kozacki Tadeusz
Bartorzek Franciszek
Ciesielski Jan
Grabia Stanisaw
Winiewski Mieczysaw
Wronisz Jadwiga
Stankiewicz Maria
Ponka Czesaw
Przybysz Stanisaw
Cybulski Piotr

W dniach 12-14 stycznia 1966 Szkolony Komitet Budowy Szkoy /SKBS/ w Sieniawie zebra w gotwce i materiaach na ogln sum 300 000 z.
Z rozbirki stodoy uzyskano materia na warto 70.000 z. Wiele pracy przy czyszczeniu i ukadania cegy woya modzie szkolna. yczliwego wsparcia i pomocy udzielia kopalnia i PGR. Oglna warto szkoy w Sieniawie wyniesie 1.140 tys. zoty. /gazeta wiebodziska/

Najwikszy wkad w powstanie szkoy mieli sami mieszkacy. Z wielkim wysikiem i trudem wznosili muru szkolne dla swoich dzieci i wnukw.

Rwnie ogromny trud budowy i powstanie Szkoy Podstawowej w Sieniawie i jej wieloletni rozwj mia dyrektor szkoy p. Mieczysaw Horodko.

Peni t funkcje od roku 1948 do nagej mierci, ktra nastpia dnia 21 padziernika 1979 r.
Cae swoje ycie, modo, wiedz, dowiadczenie i si powici szkole w naszej miejscowoci. Wdziczno i pami w tym rodowisku jest w sercach wielu mieszkacw.


Od 1980 roku dyrektorem szkoy jest p. Horodko Bronisawa. Szkoa wypeniona jest prac dydaktyczn i wychowawcz. Uczniowie bior udzia w rnych imprezach szkolnych, w swoim rodowisku i w powiecie.
Szkoa jak poprzednio realizuje swj program ? ale jest inaczej.


Dyrektorami Szkoy Podstawowej w Sieniawie, ktrzy wywarli wpyw na szko i rodowisko naszej miejscowoci byy nastpujce osoby:
P. Kojro Teresa
P. Rutkowski Dariusz
P. Walczak Maria

Kolejnym dyrektorem szkoy w Sieniawie bya p. in. Danuta Ciesielska. Z wielkim zaangaowaniem i zapaem buduje materialny i duchowy obraz szkoy. Szkoa jest doposaona w pomoce dydaktyczne, a praca nauczyciela ma swoje kolejne radoci.


Pocztek roku szkolnego zawsze radosny. Grono nauczycieli w Szkole Podstawowej to:
p. Ciesielska Danuta dyrektor szkoy, biologia i chemia
p. Szewczyk Bogusaw matematyka i fizyka
p. Winnik Elbieta nauczanie pocztkowe kl. I
p. Mirowska Jadwiga nauczanie pocztkowe klasa III
p. Karwat Boena nauczanie pocztkowe klasa II
p. Jaworska Elbieta geografia, przyroda i religia
p. Topolski Andrzej wychowanie fizyczne
p. Maria Tyliszczak jzyk polski
p. Jagieo Agnieszka jzyk niemiecki, biblioteka
p. Magorzata Patek oddzia przedszkolny

Rok szkolny 1999/2000 ju bez klasy VII, poniewa swoje zajcia szkolne uczniowie rozpoczli w pierwszej klasie gimnazjum w agowie. Klasa sma idzie jeszcze starym programem. Wychowawc jest p. mgr Andrzej Topolski. Koczc rok szkolny przejd do szk ponadpodstawowych ? licea, technika i szkoy o profilu zawodowym.
Wychowawc klasy szstej zostaa p. mgr Maria Tyliszczak. W czerwcu przyszego roku szkoa w Sieniawie bdzie tylko z szecioma oddziaami i oddziaem przedszkolnym.


Kolejny rok szkolny 2000/2001 jest drugim rokiem reformy owiaty. Szkoa liczy 110 uczniw. Zmienia si nazwa szkoy z PSP na: Samorzdowa Szkoa Podstawowa i Oddzia Przedszkolny w Sieniawie.
SSPiOP w Sieniawie 1 wrzenia 2002 r. rozpoczyna nowy rok szkolny. Program zaj dydaktyczny i wychowawczy jest widoczny prac nauczycieli i uczniw.


Dzieci bior udzia midzy innymi:
Sprztanie wiata
wito Pieczonego Ziemniaka
Dzie Chopca
Dzie Komisji Edukacji Narodowej-Dzie Nauczyciela
wito Niepodlegoci
wito Grnikw ? Barbrka
Jaseka przed witami
Dzie Babci i Dziadka.


Nasi uczniowie bior udzia w rnych formach zawodw sportowych, akademiach, apelach i konkursach.
Kolejny rok szkolny rozpoczynaj uczniowie 3. 09. 2007 roku. Nowy dyrektor SSPiOP p. mgr Bogusaw Szewczyk wita uczniw, rodzicw i nauczycieli.
Dyrektor szkoy przedstawi wychowawcw poszczeglnych klas, yczc wszystkim uczniom i nauczycielom sukcesw i pomylnoci w nowym roku szkolnym.


Od padziernika 2007 r. dyrektorem szkoy zostaa pani mgr in. Mariola Grobelna. T funkcj peni do dzi. Na przestrzeni kilku lat warunki nauki pracy ulegy poprawie. Kolejny raz odnowione i ulepszone warunki pracy nauczycieli.


SSPiOP w Sieniawie peni wan rol jako placwka dydaktyczno wychowawcza. W rodowisku wiejskim jest wanym orodkiem kultury dla mieszkacw. W szkole s wane wydarzenia, gdzie pod okiem wychowawcw i nauczycieli przygotowuje si uroczystoci midzy innymi: Dzie Matki, Barbrka, spotkanie wigilijno koldowe, Dzie Babci i Dziadka, rocznica Odzyskania Niepodlegoci i inne.

yczymy naszej szkole ofiarnych, gorliwych nauczycieli i wychowawcw oraz dobrych i pracowitych uczniw.

Zmieniony: niedziela, 15 stycznia 2012 17:24
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.046 seconds, 1.32 MB
Application afterRoute: 0.050 seconds, 1.95 MB
Application afterDispatch: 0.075 seconds, 2.37 MB
Application afterRender: 0.091 seconds, 2.59 MB

Zużycie pamięci

2739552

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1603422149' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '1f4jtjsuv4aflg4betn66nt4j2'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '1f4jtjsuv4aflg4betn66nt4j2','1603423049','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 68)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 72
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-10-23 03:17:29' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-10-23 03:17:29' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='72'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 12
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2020-10-23 03:17:29' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2020-10-23 03:17:29' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 68 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak