Wpisany przez Administrator   
czwartek, 01 kwietnia 2010 09:46

Wizyta Ksidza Biskupa Stefana Regmunta

Dnia 7 listopada 2009 r. w ramach Wizytacji Kanonicznej w SSPiOP w Sieniawie goci Ksidz Biskup Stefan Regmunt ? Ordynariusz Diecezji Zielonogrsko-Gorzowskiej. Gocie zostali przywitani przez z-ce dyrektora pani Jadwig Mirowsk i pana Bogusawa Szewczyka oraz Katechet ks. Janusza Grzegorza. Nastpnie w imieniu uczniw Ksidza Biskupa przywitaa Marlena Wjcik i Dominika Szatraj uczennice kl. VI na korytarzu szkolnym. Po krtkim przywitaniu modzie przedstawia program artystyczny, na ktry zoyy si piosenki, kabaret, wiersze oraz ukad gimnastyczny ?pod okiem? p. M. Tyliszczak, p. J. Mirowskiej, p. M. Augustynowicz i pana Pawa Biskupa.

Po czci oficjalnej Ksidz Biskup skierowa sowo do uczniw naszej szkoy, po ktrym odbya si wsplna modlitwa i bogosawiestwo.

Na zakoczenie przedstawiciele modziey podzikowali Dostojnemu Gociowi za spotkanie oraz wrczyli upominek w postaci obrazka pary uczniw z yczeniami wykonanej z masy solnej i ciasteczek wykonanych przez uczniw z kl. ?0? . Odwiedziny naszej szkoy byy okazj zapoznania si z osob Ksidza Biskupa i wsplnego zoenia wiadectwa uczestnictwa w katechezie.

Po spotkaniu z uczniami odbyo si spotkanie Ksidza Biskupa z Gronem Pedagogicznym i z pracownikami szkoy na wsplnym obiedzie. /M. A./

Zmieniony: czwartek, 24 lutego 2011 08:59
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.069 seconds, 3.72 MB
Application afterRoute: 0.079 seconds, 4.53 MB
Application afterDispatch: 0.131 seconds, 5.78 MB
Application afterRender: 0.171 seconds, 6.27 MB

Zużycie pamięci

6595328

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1556187028' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '3v3pcehuou5hfo17g84oisf5h5'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '3v3pcehuou5hfo17g84oisf5h5','1556187928','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 137)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 75
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-04-25 10:25:28' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-04-25 10:25:28' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='75'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 12
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2019-04-25 10:25:28' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2019-04-25 10:25:28' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 137 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak