Wpisany przez Administrator   
czwartek, 01 kwietnia 2010 09:55

JASEKA 2009 - 22.12.2009 r.


Dnia 22 grudnia 2009 roku odby si apel boonarodzeniowy. Uczniowie klas: ?0? na czele z wychowawczyni Magorzat Augustynowicz zaprezentowali monta sowno-muzyczny. Jaseka ukazyway biblijne narodziny Chrystusa . Wprowadziy nas w wiat niezwykych tajemnic Boej mioci. Dzieci przygotoway stroje i rekwizyty, grajc na scenie odpowiednie postaci: pasterze, anioowie, krlowie, Maryja, Jzef, Dziecitko Jezus...

Ks. Janusz Grzegorz zoy dzieciom i pracownikom szkoy witeczno-noworoczne yczenia.

Caa klasa IV wraz z wychowawczyni p. Mari Tyliszczak podsumowali akcj ?CZUE SERCA?, ktra polegaa na sprzeday ciasta i zbirce pienidzy na rzecz pomocy innym i wrczyli dwie paczki dzieciom niepenosprawny (Patrykowi Laszczakowi i Kacprowi Drabkowi) za 70 z. pozosta sum czyli 76,50 z wpacili na Dom Dziecka w wiebodzinie.

Z-ca dyrektora Jadwiga Mirowska rwnie yczya wszystkim uczniom i nauczycielom wszystkiego dobrego z okazji wit Boego Narodzenia i wrczya dzieciom z klasy ?0? sodkie upominki.

Na zakoczenie wszyscy zgromadzeni podzielili si opatkiem, skadajc sobie yczenia. /M. A./

Zmieniony: poniedziałek, 04 kwietnia 2011 08:21
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.052 seconds, 3.72 MB
Application afterRoute: 0.059 seconds, 4.53 MB
Application afterDispatch: 0.095 seconds, 5.78 MB
Application afterRender: 0.122 seconds, 6.27 MB

Zużycie pamięci

6591424

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1558377902' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '9t2rb8pp40f46e5j4gh3df7mu7'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '9t2rb8pp40f46e5j4gh3df7mu7','1558378802','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 68)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 77
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-20 19:00:02' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-20 19:00:02' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='77'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 12
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2019-05-20 19:00:02' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2019-05-20 19:00:02' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 68 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak