10 04. 2010 r.
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 12 kwietnia 2010 11:31

TRAGICZA MIER

PREZYDENTA LECHA KACZYSKIEGO I MAONKI MARII

ORAZ NAJWANIEJSZYCH OSOBISTOCI YCIA RZDOWEGO,

SPOECZNEGO, POLITYCZNEGO NASZEGO KRAJU.

WSZYSCY UCZNIOWIE SSPiOP W SIENIAWIE WRAZ Z NAUCZYCIELAMI I OBSUG SZKOY UCZESTNICZYLI W UROCZYSTYM APELU ZORGANIZOWANYM PRZEZ DYREKCJ SZKOY PANI MARIOL GROBELN.

DYREKTOR SZKOY PRZEDSTAWIA TEMAT SPOTKANIA, BY UCZCI PAMI WSZYSTKICH OFIAR SAMOLOTU RZDOWEGO. TA PODNIOSA UROCZYSTOƠ MIAA RWNIE MOMENT KRTKIEJ MODLITWY DO BOGA ZA OJCZYZN I TRAGICZNIE ZMARYCH - PREZYDENTA I TOWARZYSZCYCH MU OSB.

Podczas uroczystoci aobnych w Warszawie, delegacja z naszej szkoy braa udzia w Mszy w. powiconej tragicznie zmarym podczas katastrofy rzdowego samolotu.

Cze ich pamici!

Wieczny odpoczynek racz im da Panie!

Zobacz zdjcia

Zmieniony: wtorek, 03 kwietnia 2012 12:44
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.015 seconds, 1.32 MB
Application afterRoute: 0.017 seconds, 1.95 MB
Application afterDispatch: 0.025 seconds, 2.34 MB
Application afterRender: 0.037 seconds, 2.55 MB

Zużycie pamięci

2697752

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1607110119' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'lhp163tfj92pbfhedppv8e03m5'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'lhp163tfj92pbfhedppv8e03m5','1607111019','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 125)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 87
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-12-04 19:43:39' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-12-04 19:43:39' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='87'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 12
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2020-12-04 19:43:39' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2020-12-04 19:43:39' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 125 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak