Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 26 kwietnia 2010 16:17

11 listopada wito Niepodlegoci

Narodowe wito Niepodlegoci to najwaniejsze polskie wito narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamitk odzyskania przez Polsk niepodlegoci w 1918 roku.

Historia

Dlaczego 11 listopada? Dnia 11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborw Polska odzyskaa wolno. Tego dnia Rada Regencyjna przekazaa wadz wojskow Jzefowi Pisudskiemu. Rozpoczto przygotowania do powoania koalicyjnego rzdu, w skad ktrego mieli wej przedstawiciele polskich stronnictw politycznych.

Ustanowienie wita Dzie 11 listopada ustanowiono witem narodowym dopiero ustaw z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodlegoci.

Dzieje obchodw Do czasu wybuchu II wojny wiatowej wito obchodzono tylko dwa razy - w roku 1937 i 1938.

W latach 1939-1944 - podczas okupacji hitlerowskiej oficjalne lub jawne witowanie, podobnie jak i kade inne przejawy polskoci, byo niemoliwe. W roku 1945 wadze komunistyczne witem pastwowym uczyniy dzie 22 lipca - dat podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe wito Odrodzenia Polski.
W okresie PRL wito niepodlegoci zostao zakazane. Jakiekolwiek prby kultywowania obchodw dnia 11 listopada groziy surowymi sankcjami ze strony wadz.

Narodowe wito Niepodlegoci obchodzone 11 listopada przywrcono, ustaw Sejmu (jeszcze PRL), w 1989 roku. W III Rzeczpospolitej, Narodowe wito Niepodlegoci obchodzone 11 listopada, jest najwaniejszym witem narodowym Polski. Dzie ten jest dniem wolnym od pracy. Rocznicowe uroczystoci maj miejsce w wielu polskich miastach, jednak najwiksze obchody z udziaem najwyszych wadz pastwowych odbywaj si w Warszawie na placu Jzefa Pisudskiego, przed Grobem Nieznanego onierza.

Zmieniony: niedziela, 13 czerwca 2010 19:50
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.015 seconds, 1.32 MB
Application afterRoute: 0.017 seconds, 1.95 MB
Application afterDispatch: 0.036 seconds, 2.35 MB
Application afterRender: 0.047 seconds, 2.56 MB

Zużycie pamięci

2704144

Zapytań do bazy danych: 12

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1607111640' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'mhmggi8glv1vu3456jn5kttui4'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'mhmggi8glv1vu3456jn5kttui4','1607112540','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 85)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 93
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-12-04 20:09:00' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-12-04 20:09:00' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='93'
 10. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 12
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2020-12-04 20:09:00' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2020-12-04 20:09:00' )
    ORDER BY a.ordering
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 85 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak