Zarzy

100_2426-1

100_2386-1

100_2387-1

100_2388-1

100_2389-1

Krzy

Przydrony krzy w Zarzyniu.

100_2428-1

100_2429

100_2430-1

100_2431-1

100_2434-1

100_2435

100_2436-1

100_2437-1

100_2438-1

100_2439-1

100_2440

100_2441-1

100_2442-1

100_2443

100_2445-1

100_2446-1

100_2447-1

100_2448-1

100_2449-1

100_2450-1

100_2452

100_2453-1

100_2454-1

100_2456-1

100_2457-1

100_2458-1

100_1186-1

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.031 seconds, 3.71 MB
Application afterRoute: 0.035 seconds, 4.53 MB
Application afterDispatch: 0.066 seconds, 6.60 MB
Application afterRender: 0.084 seconds, 7.13 MB

Zużycie pamięci

7494136

Zapytań do bazy danych: 20

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1585428709' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'jcae5aotl3v7kei427rdm2e546'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'jcae5aotl3v7kei427rdm2e546','1585429609','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT *
    FROM jos_rsgallery2_config
 9. SELECT *
    FROM jos_rsgallery2_config
 10. SELECT *
    FROM jos_rsgallery2_galleries
    WHERE id = '2'
    ORDER BY ordering ASC
 11. SELECT *
    FROM jos_rsgallery2_files 
    WHERE gallery_id = 2
    AND published = 1 
    ORDER BY ordering ASC
 12. SELECT username
    FROM jos_users
    WHERE id = '62'
 13. SELECT *
    FROM jos_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '2'
 14. SELECT COUNT(1)
    FROM jos_rsgallery2_files
    WHERE gallery_id IN (2)
 15. SELECT thumb_id
    FROM jos_rsgallery2_galleries
    WHERE id = '2'
 16. SELECT *
    FROM jos_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '2'
 17. SELECT name
    FROM jos_rsgallery2_files
    WHERE gallery_id IN (2)
    AND published=1
    ORDER BY rand()
    LIMIT 1
 18. SELECT COUNT(1)
    FROM jos_rsgallery2_files
    WHERE gallery_id='2'
    AND published = '1'
 19. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 46 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 20. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak