I KOMUNIA WITA W SIENIAWIE 2012 r.

_DSC3256

_DSC3258

_DSC3286

_DSC3287

_DSC3289

_DSC3290

_DSC3294

_DSC3295

_DSC3296

_DSC3298

_DSC3299

_DSC3300

_DSC3302

_DSC3303

_DSC3304

_DSC3305

_DSC3306

_DSC3307

_DSC3308

_DSC3309

_DSC3313

_DSC3314

_DSC3315

_DSC3316

_DSC3318

_DSC3322

_DSC3323

_DSC3324

_DSC3325

_DSC3326

_DSC3327

_DSC3328

_DSC3329

_DSC3330

_DSC3331

_DSC3332

_DSC3333

_DSC3334

_DSC3335

_DSC3336

_DSC3337

_DSC3338

_DSC3339

_DSC3340

_DSC3341

_DSC3342

_DSC3343

_DSC3344

_DSC3360

_DSC3361

_DSC3362

_DSC3364

_DSC3365

_DSC3366

_DSC3367

_DSC3368

_DSC3370

_DSC3371

_DSC3372

_DSC3373

_DSC3374

_DSC3375

_DSC3376

_DSC3377

_DSC3378

_DSC3379

_DSC3380

_DSC3381

_DSC3382

_DSC3383

_DSC3385

_DSC3386

_DSC3387

_DSC3388

_DSC3389

_DSC3390

_DSC3391

_DSC3392

_DSC3393

_DSC3394

_DSC3396

_DSC3397

_DSC3398

_DSC3399

_DSC3400

_DSC3401

_DSC3402

_DSC3403

_DSC3404

_DSC3405

_DSC3406

_DSC3407

_DSC3408

_DSC3409

_DSC3410

_DSC3411

_DSC3412

_DSC3413

_DSC3414

_DSC3415

_DSC3416

_DSC3417

_DSC3418

_DSC3419

_DSC3420

_DSC3422

_DSC3423

_DSC3424

_DSC3425

_DSC3426

_DSC3427

_DSC3428

_DSC3429

_DSC3431

_DSC3432

_DSC3433

_DSC3434

_DSC3435

_DSC3436

_DSC3437

_DSC3438

_DSC3440

_DSC3442

_DSC3443

_DSC3444

_DSC3446

_DSC3447

_DSC3448

_DSC3449

_DSC3450

_DSC3451

_DSC3452

_DSC3454

_DSC3455 a

_DSC3455

_DSC3456

_DSC3457

_DSC3458

_DSC3459

_DSC3462

_DSC3463

_DSC3464

_DSC3465

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.002 seconds, 0.41 MB
Application afterInitialise: 0.076 seconds, 3.72 MB
Application afterRoute: 0.088 seconds, 4.53 MB
Application afterDispatch: 0.233 seconds, 7.41 MB
Application afterRender: 0.275 seconds, 7.97 MB

Zużycie pamięci

8377728

Zapytań do bazy danych: 20

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1556186901' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '6n40uukoqd6nv5d87fl5rt6a01'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '6n40uukoqd6nv5d87fl5rt6a01','1556187801','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 47)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT *
    FROM jos_rsgallery2_config
 9. SELECT *
    FROM jos_rsgallery2_config
 10. SELECT *
    FROM jos_rsgallery2_galleries
    WHERE id = '74'
    ORDER BY ordering ASC
 11. SELECT *
    FROM jos_rsgallery2_files 
    WHERE gallery_id = 74
    AND published = 1 
    ORDER BY ordering ASC
 12. SELECT username
    FROM jos_users
    WHERE id = '62'
 13. SELECT *
    FROM jos_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '74'
 14. SELECT COUNT(1)
    FROM jos_rsgallery2_files
    WHERE gallery_id IN (74)
 15. SELECT thumb_id
    FROM jos_rsgallery2_galleries
    WHERE id = '74'
 16. SELECT *
    FROM jos_rsgallery2_galleries
    WHERE parent = '74'
 17. SELECT name
    FROM jos_rsgallery2_files
    WHERE gallery_id IN (74)
    AND published=1
    ORDER BY rand()
    LIMIT 1
 18. SELECT COUNT(1)
    FROM jos_rsgallery2_files
    WHERE gallery_id='74'
    AND published = '1'
 19. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 47 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 20. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0

Zapytań w trybie zgodności: 0

  Wczytane pliki języka

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

  Brak

  Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

  Brak